Thứ Tư, Tháng Mười 27
Shadow

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán ủy thác mua – thanh toán AP là gì?

Phương thức thanh toán ủy thác mua – thanh toán AP là gì?

Phương thức thanh toán AP hay còn gọi là phương thức uỷ thác mua (Authority to Purchase-A/P) là phương thức thanh toán mà trong đó ngân hàng bên nhập khẩu, theo yêu cầu của nhà nhập khẩu viết đơn yê...

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Nội dung kiểm tra L/C trong thanh toán quốc tế

Nội dung kiểm tra L/C trong thanh toán quốc tế

Trước khi thực hiện thanh toán quốc tế bằng phương thức thư tín dụng, bạn cần chắc chắn đã thực hiện việc kiểm tra L/C...
Cách thức mở L/C tại Việt Nam

Cách thức mở L/C tại Việt Nam

Để thực hiện thanh toán L/C, bạn cần thực hiện mở L/C. Khi thực hiện quy trình mở L/C, bạn cần chuẩn bị các chứng từ, ...
Phương thức thanh toán L/C là gì?

Phương thức thanh toán L/C là gì?

Thanh toán L/C là phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến, vì đây là phương thức được đánh giá khá an toàn kể cả ...
Phương thức thanh toán CAD là gì? Quy trình thực hiện thanh toán CAD

Phương thức thanh toán CAD là gì? Quy trình thực hiện thanh toán CAD

Trong thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán CAD là một trong những hình thức thanh toán quốc tế phổ biến, được cá...