Thứ Sáu, Tháng Một 21
Shadow

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương Thức Thanh Toán T/T- Thanh Toán Bằng Điện Chuyển Tiền

Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer) hay phương thức thanh toán T/T: là phương thức thanh toán theo đó ngân hàng thực hiện chuyển một số tiến nhất định cho người hưởng lợi (bên xuất khẩu ) bằn...

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán quốc tế an toàn nhất?

Phương thức thanh toán quốc tế an toàn nhất?

Thanh toán quốc tế là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên ...
Các Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế

Các Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế

Các Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế- Thanh toán quốc tế là hoạt động thanh toán được tiến hành giữa các bên tham gia và...
Nội dung kiểm tra L/C trong thanh toán quốc tế

Nội dung kiểm tra L/C trong thanh toán quốc tế

Trước khi thực hiện thanh toán quốc tế bằng phương thức thư tín dụng, bạn cần chắc chắn đã thực hiện việc kiểm tra L/C...
Cách thức mở L/C tại Việt Nam

Cách thức mở L/C tại Việt Nam

Để thực hiện thanh toán L/C, bạn cần thực hiện mở L/C. Khi thực hiện quy trình mở L/C, bạn cần chuẩn bị các chứng từ, ...