Thứ Ba, Tháng Năm 24
Shadow

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục Tranh Chấp Trong Thanh Toán Quốc Tế Bằng LC

Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục Tranh Chấp Trong Thanh Toán Quốc Tế Bằng LC

Trong thực tiễn thương mại quốc tế, không ít doanh nghiệp xuất - nhập khẩu trong nước gặp khó khăn khi giao dịch bằng L/C dẫn đến tình trạng tranh chấp, mà nguyên nhân chủ yếu xoay quanh các vấn đề nh...

CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Phân Loại Bảo Lãnh Ngân Hàng Trong Thanh Toán Quốc Tế

Phân Loại Bảo Lãnh Ngân Hàng Trong Thanh Toán Quốc Tế

Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cam kết bằng văn bản của đơn vị tài chính hay tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên ...
Bảo Lãnh Ngân Hàng Là Gì?

Bảo Lãnh Ngân Hàng Là Gì?

Bảo Lãnh Ngân Hàng Là Gì? Bảo lãnh ngân hàng (Bank guarantee) là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo...
Kỳ Phiếu Trong Thanh Toán Quốc Tế

Kỳ Phiếu Trong Thanh Toán Quốc Tế

Kỳ phiếu được xem là một phương tiện thanh toán. Trong thời đại phát triển hiện nay, các phương tiện thanh toán cần...
Hối Phiếu Trong Thanh Toán Quốc Tế

Hối Phiếu Trong Thanh Toán Quốc Tế

Hối phiếu (Bill of Exchange): là chứng chỉ ghi nhận khoản tiền thanh toán phát sinh từ hoạt động thương mại, do người ...