Chủ Nhật, Tháng Sáu 20
Shadow

CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Nội dung trên chứng từ thanh toán L/C

Nội dung trên chứng từ thanh toán L/C

CHỨNG TỪ THANH TOÁN
Thông thường, các bên xuất nhập khẩu sẽ căn cứ vào mối quan hệ của hai bên để lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế phù hợp, và phương thức thanh toán L/C là phương thức được áp dụng khá phổ biến. Lý do người ta thường ưu tiên phương thức thanh toán L/C vì đây là phương thức khá an toàn, đặc biệt là khi người bán và người mua hoàn toàn không quen biết hay tin tưởng nhau. Phương thức thanh toán L/C cũng là phương thức khá phức tạp về cả quy trình thực hiện và bộ chứng từ cần chuẩn bị. Nội dung trên chứng từ thanh toán L/C Nội dung trên chứng từ thanh toán L/C bao gồm: – Số hiệu của L/C: Mỗi L/C đều được đánh số nhằm tạo điều kiện thuận tiện trong việc quản ý và sử dụng thư tín dụng. Trong quá trình thực hiện, số hiệu này cũng phải được thể hiện trên tất cả các chứng từ của bộ c...
Phân biệt Vận đơn đích danh, Vận đơn vô danh, Vận đơn theo lệnh

Phân biệt Vận đơn đích danh, Vận đơn vô danh, Vận đơn theo lệnh

CHỨNG TỪ THANH TOÁN
Căn cứ quyền chuyển nhượng sở hữu hàng hóa, chúng ta chia thành 3 loại vận đơn bao gồm: Vận đơn đích danh (Straight B/L), Vận đơn vô danh (Bearer B/L), Vận đơn theo lệnh (To Order B/L). Phân biệt Vận đơn đích danh, Vận đơn vô danh, Vận đơn theo lệnh Vận đơn đích danh, Vận đơn vô danh, Vận đơn theo lệnh có các đặc điểm cụ thể như sau: 1.Vận đơn đích danh (Straight B/L) Vận đơn đích danh là vận đơn thể hiện thông tin người gửi hàng và người nhận hàng thực tế, đặc biệt là người nhận hàng. Đây là vận đơn mà trên đó ghi rõ tên, địa chỉ của người nhận hàng và chỉ có người nhận hàng có tên ghi trên vận đơn mới được nhận hàng. Vận đơn đích danh không thể chuyển nhượng được bằng cách ký hậu. Vận đơn đích danh được sử dụng trong các trường hợp sau: Cá nhân gửi hàng cá nhân Hàng ...
Phân biệt vận đơn tàu chợ, vận đơn tàu chuyến và vận đơn tàu container

Phân biệt vận đơn tàu chợ, vận đơn tàu chuyến và vận đơn tàu container

CHỨNG TỪ THANH TOÁN
Căn cứ vào phương thức thuê tàu, chúng ta chia thành 3 loại vận đơn bao gồm: Vận đơn tàu chợ, vận đơn tàu chuyến và vận đơn tàu container. Các loại vận đơn theo phương thức thuê tàu là loại vận đơn được phát hành trong trường hợp hàng hóa được chuyên chở theo các loại theo hợp đồng thuê tàu đó và trong đó có ghi câu tương tự " Phụ thuộc vào hợp đồng thuê tàu". Vận đơn về các phương thức thuê tàu có đặc điểm như thế nào, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây: Phân biệt vận đơn tàu chợ, vận đơn tàu chuyến và vận đơn tàu container Tùy thuộc vào phương thức thuê tàu khác nhau, mỗi loại Vận đơn tàu chợ, vận đơn tàu chuyến và vận đơn tàu container sẽ có các đặc điểm khác nhau như sau: 1. Vận đơn tàu chợ Tàu chợ (Liner) là tàu chở hàng chạy thường xuyên trên một tuyến đường nhất đ...