Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 5
Shadow

TỶ GIÁ

Phương thức thanh toán ủy thác mua – thanh toán AP là gì?

Phương thức thanh toán ủy thác mua – thanh toán AP là gì?

TỶ GIÁ
Phương thức thanh toán AP hay còn gọi là phương thức uỷ thác mua (Authority to Purchase-A/P) là phương thức thanh toán mà trong đó ngân hàng bên nhập khẩu, theo yêu cầu của nhà nhập khẩu viết đơn yêu cầu ngân hàng đại lí ở nước người phát hành một A/P trong đó cam kết sẽ mua hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát với điều kiện chứng từ của người xuất khẩu xuất trình phù hợp với các điều kiện đặt ra trong thư uỷ thác (A/P). Ngân hàng đại lý căn cứ vào những điều khoản quy định của thư uỷ thác mà quyết định mua hối phiếu. >>>>>> Xem thêm: Nội dung kiểm tra L/C trong thanh toán quốc tế 1.Đặc điểm về phương thức thanh toán ủy thác mua - thanh toán AP là gì? Quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa được xác lập giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác: Bên nhận ủy thác phải...